skip to Main Content
+421 944 444 366     +421 944 444 011 info@profi-cistenie.sk

PRIEMYSELNÉ ČISTENIE

Zabezpečíme, aby vaša prevádzka bola čistá

Priemyselné čistenie objektov a technológii

Profesionálne čistenie

Realizujeme veľkoplošné čistenie všetkých typov výrobných hál, čistenie výrobných, montážnych a ostatných prevádzok v priemysle, v stavebníctve, poľnohospodárstve, realizujeme čistenie  administratívnych budov a účelových stavieb.

Nestaviame žiadne lešenia a tým neobmedzujeme chod prevádzky. Práce vykonávame hlavne z vysokozdvižných pracovných plošín a žeriavov.

Nenarušujeme chod prevádzok

Pracovným časom sa prispôsobujeme danej prevádzke, či je to v denných, popoludňajších, alebo nočných zmenách aj počas víkendov, v rámci možností bez akéhokoľvek, prípadne s minimálnym obmedzením vašej výroby. Pri 24-hodinovej prevádzke môžu naši zamestnanci pracovať diskrétne. V prípade potreby si navzájom stanovíme časový harmonogram prác, aby sa týmto obmedzeniam predchádzalo.

Čistíme výrobné a spracovateľské technológie podľa požiadaviek na zabezpečenie plynulosti chodu jednotlivých pracovísk.

Vysokotlakove vodne cistenie grad
csm ars hochdruckreinigung beabcf

Spolupráca a garancie priemyselného čistenia

Pred začatím čistenia predkladáme majiteľom alebo riaditeľom prevádzok, vedúcim pracovníkom  údržby alebo povereným manažérom, cenové a termínové kalkulácie čistenia konkrétnej prevádzky tak aby sa mohli zorientovať a naplánovať všetky potrebné procesy.

Pre každú objednávku či už sa jedná o odstránenie graffiti, čistenie priemyselnej haly, zateplených fasád stavieb alebo čistenie strojov vytvárame jasné cenové ponuky a technologické pokyny.

Garancie

Garancia kvalitných pracovných kapacít

Pre úspešné dokončenie zákazky garantujeme potrebný počet kvalitných strojov, zariadení a kvalifikovaných pracovníkov

Garancia dohodnutých cenových podmienok

Po odsúhlasení konečnej ceny za dielo, alebo služby garantujeme, že sa cena počas realizácie ani po jej dokončení nemení

Garancia správneho technologického postupu

Garantujeme dodržiavanie vopred dohodnutého, prípadne predpísaného technologického postupu, čím zabezpečujeme potrebnú kvalitu

Garancia viditeľného zlepšenia

Garantujeme zlepšenie celkového vizuálneho dojmu objektu, zlepšenie pracovného prostredia, zvyšovanie ochrany zdravia zamestnancov

Garancia prác bez obmedzení výroby

Všetky práce vykonávame v denných, popoludňajších i nočných smenách, cez víkendy, v letných aj zimných odstávkach

Garancia materiálu

Pracujeme len s overenými dodávateľmi materiálov a tým garantujeme kvalitné a životnému prostrediu nezávadné materiály

Účinná technológia čistenia

Kroky pri čistení objektov

 1. Obhliadka objektu a najvhodnejší výber technologického postupu
 2. Vytvorenie cenovej ponuky na mieru
 3. Dohodnutie termínu realizácie
 4. Realizácia
 5. Odovzdanie ukončenej realizácie na základe Preberacieho protokolu
 6. Fakturácia a platba

Prínosy priemyselného čistenia

 • Úspora času
 • Úspora nákladov
 • Udržiavanie hodnoty strojov a nehnuteľností
 • Predchádzanie poruchám a optimálny výkon vašich strojov a systémov
 • Predchádzanie úrazom a zvýšenie bezpečnosti práce
 • Žiadne obmedzenie výroby, alebo prevádzky
 • Naše skúsenosti s rôznymi spôsobmi čistenia
 • Vysoká spoľahlivosť
 • Konečná cena

Čistíme

 • Výrobné haly
 • Stroje a zariadenia
 • Nádrže a silá
 • Budovy a fasády
 • Priemyselné podlahy a steny.
 • Čistíme a odstraňujeme korózie na strojoch a výrobných zariadeniach
 • Dopravníky a dopravníkové systémy
 • Odprašovanie a vysávanie
 • Chemické čistenie
 • Vysokotlakové čistenie
 • Čistenie po požiari
 • Čistenie fotovoltaických systémov
Back To Top