Niekedy si nás vyžadujú aj také delikátne zaujímavé miesta ako sú kostoly a kláštori. Okná týchto nádherných historických budov, sú častokrát poškodené a ich umývanie si žiada citlivé zaobchádzanie a špecifickú zručnosť.

Konkrétne táto zákazka bola vykonaná v Británii, kde sú okná častokrát pôvodné, ktoré boli vyrábané spôsobom spájania sklenených sklíčok (tabličiek) pomocou olovených pásikov, ktoré ich zároveň držali v železných rámoch. Táto nosná konštrukcia olovených pásov bola nosná konštrukcia pre sklo, ktoré tvorilo celé okno.

Časom ako sa narúšala celistvosť rámu, sklíčka vypadávali. Stávalo sa, že cez okno začalo zatekať. Ani takáto na čas a spôsob čistenia náročná práca nás neodradila. Pri vnútornom čistení okien kláštora sme museli dbať na zachovanie ticha a nenarúšať svojou prácou život klerikov. A taktiež sme museli byť opatrní pri premiestňovaní starodávnych predmetov, ktoré bolo potrebné premiestniť kôli dôkladnejšiemu čisteniu.

Takáto špecifická a na čas náročná práca nás neodradila a na rozdiel od iných firiem, ktorým ide zvlášť o čas, sme ju previedli k veľkej spokojnosti nášho zákazníka.

čistenie historickej budovy
čistenie historickej budovy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.